W.C. Otto

Werkervaring

  • Gemeenschappelijke Medische Dienst
  • Via Cadans als beleidsadviseur-verzekeringsarts werkzaam geweest bij UWV
  • Na pensionering begonnen als zelfstandig verzekeringsarts.

Aandachtsgebieden

  • Ruime ervaring in verzekeringsgeneeskundige beoordelingen.
  • Als beleidsadviseur betrokken geweest bij de voorbereiding van de WIA (2004-2005), de wijzigingen in de Wajong (2010 en 2015) en bij de ontwikkeling en herziening van diverse richtlijnen (waaronder het kader voor de beoordeling van de duurzaamheid van arbeidsbeperkingen en de richtlijn Duurbelastbaarheid in arbeid).
  • Als expert betrokken geweest bij het BAR-project.
verzekeringsarts Otto verricht verzekeringsgeneeskundige expertises
  • Naam : Drs. W.C. Otto
  • Functie : verzekeringsarts
  • BIG no : 29023151901

Verzekeringsarts Otto “Ik heb geneeskunde gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en heb daar in 1983 artsexamen gedaan. Vervolgens heb ik twee jaar gewerkt als coördinator van revalidatieprojecten ten behoeve van de wederopbouw van VietNam. Tijdens mijn studie heb ik mij actief beziggehouden met de psychische en sociale aspecten van gezondheid en ziekte. Tijdens mijn werkzaamheden in de revalidatie heb ik meer oog gekregen voor het functioneren van mensen en de wisselwerking tussen mens en omgeving. Het was dan ook een logische vervolgstap om als sociaalgeneeskundige aan de slag te gaan.

Sinds 2013 maak ik deel uit van de redactie van het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, van 2016 tot 2022 was ik hoofdredacteur.”