Cookie beleid

Dit Cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt op 14.09.2022 en is van toepassing op burgers en
wettelijk permanente inwoners van van de Europese Economische Ruimte en Zwiterland

 

1. Introductie

Onze website, https://medilibra.nl (hierna: “de website”) maakt gebruik van cookies en
andere gerelateerde technologieën (gemakshalve worden alle technologieën “cookies” genoemd).
Cookies worden ook geplaatst door derden die we hebben ingeschakeld. In het onderstaande
document informeren we u over het gebruik van cookies op onze website.

 

2. Wat zijn cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd
en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De
daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de
betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

 

3. Wat zijn scripts?

Een script is een stukje programmeercode dat wordt gebruikt om onze website goed en interactief te
laten functioneren. Deze code wordt uitgevoerd op onze server of op uw device.

 

4. Wat is een web beacon?

Een web beacon (ook pixeltag) is een klein, onzichtbaar stukje tekst of afbeelding op een website dat
gebruikt wordt om verkeer op een website in kaart te brengen. Om dit te doen worden er met behulp
van web beacons verschillende gegevens van u opgeslagen.

 

5. Cookies

5.1 Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw
gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij ervoor
dat u onze website makkelijker kunt bezoeken. Op deze manier hoeft u bijvoorbeeld niet steeds
Expertise Centrum Medilibra Cookiebeleid (EU) 14.09.2022
opnieuw dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan onze website en is het onder andere
mogelijk dat de artikelen in uw winkelmandje bewaard blijven tot dat u heeft afgerekend. Deze
cookies mogen wij plaatsen zonder dat u hier toestemming voor geeft.

5.2 Statistieken cookies

Statistieken cookies gebruiken wij om onze website zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de
wensen van onze bezoekers. Wij krijgen door middel van statistieken cookies inzicht in het gebruik
van onze website. We vragen uw toestemming voor het plaatsen van statistieken cookies.

 

6. Geplaatste cookies

////

 

7. Toestemming

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een pop-up met uitleg over cookies. Zodra
u klikt op ‘Voorkeuren bewaren’ geeft u ons toestemming om de categorieën cookies en plug-ins te
gebruiken die u heeft geselecteerd in de pop-up en welke zijn omschreven in het Cookiebeleid. U
kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, u moet er dan wel rekening mee houden
dat onze website dan mogelijk niet meer optimaal werkt.

7.1 Beheer uw cookie toestemming

Functional (Altijd actief)
De technische opslag of toegang is strikt noodzakelijk voor het legitieme doel het gebruik mogelijk te maken van een specifieke dienst waarom de abonnee of gebruiker uitdrukkelijk heeft gevraagd, of met als enig doel de uitvoering van de transmissie van een communicatie over een elektronisch communicatienetwerk.

Statistieken
De technische opslag of toegang die uitsluitend wordt gebruikt voor anonieme statistische doeleinden. Zonder dagvaarding, vrijwillige naleving door uw Internet Service Provider, of aanvullende gegevens van een derde partij, kan informatie die alleen voor dit doel wordt opgeslagen of opgehaald gewoonlijk niet worden gebruikt om u te identificeren.

Marketing
De technische opslag of toegang is nodig om gebruikersprofielen op te stellen voor het verzenden van reclame, of om de gebruiker op een website of over verschillende websites te volgen voor soortgelijke marketingdoeleinden.

 

8. In- en uitschakelen en verwijdering van cookies

Via uw internetbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen. U kunt ook aangeven
dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Een andere mogelijkheid is dat u uw
internetbrowser zodanig instelt dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Meer
informatie over deze mogelijkheden kunt u vinden in de instructies van de Help-functie van uw
browser.

Let op: onze website werkt mogelijk niet optimaal als alle cookies zijn uitgeschakeld. Als u wel de
cookies in uw browser verwijdert, worden ze na uw toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw
bezoek aan onze websites.

Expertise Centrum Medilibra Cookiebeleid (EU) 14.09.2022

 

9. Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt
  en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u
  verwerken.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te
  vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die
  toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij
  de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere
  Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij
  komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kunt u contact met ons opnemen. Zie hiervoor de
contactinformatie onder aan dit Cookiebeleid. Heeft u een klacht over hoe we met uw gegevens
omgaan, dan horen wij dit graag van u, maar u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de
toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

 

10. Contactinformatie

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot ons Cookiebeleid en deze verklaring kunt u
contact met ons opnemen via de volgende contactinformatie:

ZIN BV
Tesselschadestraat 4
1054 ET Amsterdam
Nederland
Website: https://medilibra.nl
E-mail: expertises@medilibra.nl
Telefoonnummer: 0880062850

Dit Cookiebeleid is gesynchroniseerd met cookiedatabase.org op 14.09.2022