Info voor client

Uw bezoek aan Expertise Centrum MediLibra

Uw verzekeringsarts, medisch adviseur, advocaat of rechtbank verwijst u voor een medische expertise (onderzoek) naar Expertise Centrum MediLibra. In ons medisch expertise centrum wordt u ontvangen door een onafhankelijke medisch specialist. Deze arts neemt ruim tijd voor u om uw medische klacht te onderzoeken.

Uw bezoek aan ons centrum willen wij zo prettig mogelijk laten verlopen. Via onderstaande ‘veelgestelde vragen’ willen wij u alvast zo goed mogelijk hierover informeren.

Hebt u nog vragen? Neem gerust contact op met onze cliëntencoördinator via [email protected] Of bel locatie Amsterdam via 088 00 2850 of locatie Tilburg via 06 53213067.

Wat is Expertise Centrum MediLibra?

Een onafhankelijk medisch expertise centrum met kantoren in Amsterdam en Tilburg. Ons doel is een cliënt en verwijzend arts medische duidelijkheid te bieden door een onderzoek (een medische expertise) bij een van onze medisch specialisten.

Medische expertises worden vaak verricht om te bepalen wat de gezondheidstoestand was in het verleden, of in de huidige situatie. Ook wordt een expertise soms ingezet om een inschatting te maken van de toekomstige gezondheidstoestand.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • expertises bij arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen
  • vaststelling van de medische gevolgen van ongevallen en/of medische fouten
  • toekenning van voorzieningen of uitkeringen
Waarom Expertise Centrum MediLibra?

De verzekeringsarts, medisch adviseur, advocaat of rechtbank kiest voor Expertise Centrum Medilibra omdat u binnen een korte periode bij een van onze ervaren medisch specialisten terecht kunt.

Is Expertise Centrum MediLibra onafhankelijk?

Onze medisch specialisten zijn onafhankelijk. Wij hebben geen belang bij de uitkomst van een onderzoek.

Voor welke specialismen kan ik via de verwijzer terecht bij Expertise Centrum MediLibra?

 

Aan Expertise Centrum MediLibra is een team van ruim 75 specialisten verbonden, zoals orthopeden, neurologen, cardiologen en psychiaters. Bekijk het overzicht van onze medisch specialisten.

Wat is aanvullend onderzoek?

Soms vraagt de medisch specialist aanvullend onderzoek aan. Dit kan een MRI zijn, een röntgenfoto, een echo of bloedafname. Meestal wordt dit aanvullende onderzoek meteen uitgevoerd ins ons centrum. Het is ook mogelijk dat hiervoor een vervolgafspraak wordt gemaakt.

Wie zijn de medisch specialisten van Expertise Centrum MediLibra?

De meeste medisch specialisten zijn verbonden aan een ziekenhuis of kliniek en doen daarnaast als ‘medisch deskundigen’ expertises voor Expertise Centrum MediLibra.

Wilt u meer weten over de medisch specialist bij wie u de afspraak heeft? Bekijk het overzicht van alle specialisten.

In welke plaats wordt de medische expertise uitgevoerd?

Meestal komt u voor de medische expertise naar onze (hoofd) locatie in Amsterdam. Soms vinden de onderzoeken plaats op een van onze andere locaties. Bekijk het overzicht van onderzoeken per locatie.

Hoe lang duurt de medische expertise?
  • Standaard expertises: 1-1,5 uur
  • Rechtbankzaken: 2 uur
  • Letselschadezaken: 1-2 uur
  • Neuropsychologisch onderzoek 2,5-5 uur

De duur van een medische expertise is van verschillende factoren afhankelijk. De bovengenoemde tijdsduur is slechts een indicatie.

Komt u met de auto?

Houd in Amsterdam dan rekening met betaald parkeren, ± € 7,50 per uur in het centrum. Of in de parkeergarage € 7,20 tot 8,- per uur.

Bent u rolstoel afhankelijk?

Kunt u ons, voor uw komst, laten weten of u afhankelijk bent van rolstoel of scootmobiel? Wij kunnen dan voorzieningen treffen voor toegang tot het pand. Er zijn geen invalidenparkeerplaatsen aanwezig en het pand is matig rolstoel toegankelijk. Wel zit er recht tegenover onze vestiging een parkeergarage waar u tegen betaling gebruik van kunt maken.

Uw rechten

Voor u is een ‘medisch deskundigen onderzoek’ aangevraagd, waarvoor u door Expertise Centrum Medilibra bent uitgenodigd. Dit kan zijn vanwege een rechtszaak, een verzekering een uitkering of dergelijke. Er kunnen verschillende rechten gelden. Laat u daarover goed van tevoren informeren. De meest toepasbare rechten bij dit soort onderzoeken staan hieronder genoemd in een poging u goed voor te lichten. Relevant zijn in elk geval inzage- en blokkeringsrecht en correctierecht.

Wat is blokkeringsrecht? Wat is correctierecht? Wat is inzagerecht?

Keurlingen (u als cliënt) die bij Expertise Centrum Medilibra onderzocht worden, worden gewezen op het mogelijk toepasselijk zijn van het blokkeringsrecht. Dit betreft een wettelijk recht en is vermeld in artikel 7:464 lid 2 BW. Het betreft een ja/nee recht. De mogelijkheid voor Inhoudelijke vragen en commentaar volgt na vrijgave. Zie onder.

Indien het blokkeringsrecht geldt, zal het conceptrapport eerst ter vrijgave (opheffing blokkering) aan de keurling (U) worden aangeboden en pas na deblokkering (vrijgave) door de keurling, in concept naar de aanvragende partij(-en) gestuurd worden voor inhoudelijk commentaar en vragen aan de medisch deskundige, conform de in de aanvraag en/of anderszins voorgeschreven procedure.

Het correctierecht vloeit, ook in het geval van medische expertises, voort uit artikel 16 AVG (voorheen artikel 36 lid 1 Wbp). Iemand van wie persoonsgegevens worden verwerkt, kan vragen om een correctie daarvan als hij of zij meent dat die persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn. Het gaat om eventuele feitelijke vergissingen of onjuistheden in uw persoonsgegevens. Dit recht strekt zich niet uit tot op het professionele oordeel van de medisch deskundige en de conclusies.

U hebt het recht op inzage in uw medisch dossier. Indien u dit wenst kunt u contact met ons opnemen en sturen wij u een kopie van de medische rapportage.

Hoe lang krijg ik de tijd om te reageren op het conceptrapport?

Als het rapport ter inzag en correctie wordt gestuurd, verzoeken we u om ons binnen twee weken, indien gewenst, te reageren.

Als het rapport ter inzage en (de)blokkering naar u wordt gestuurd , verzoeken wij om ons binnen twee weken te laten weten of u wel of niet gebruik maakt van uw blokkeringsrecht.

Wat gebeurt er als ik het verslag blokkeer?

Als u zich op uw blokkeringsrecht beroept, eindigen onze werkzaamheden. Wij brengen de opdrachtgever van uw besluit op de hoogte. De opdrachtgever zorgt voor de vervolgprocedure. U doet er verstandig aan een dergelijk besluit eerst met uw belangenbehartiger te bespreken. Het rapport wordt naar niemand verstuurd.

Wat gebeurt er na het onderzoek in letselschadezaken?

De aanvragende partijen komen van tevoren een procedure overeen waaraan het Expertise Centrum Medilibra zich dient te houden. De meest voorkomende procedure is als volgt: Na onderzoek door de medisch deskundige wordt een concept rapport opgesteld. Indien het blokkeringsrecht geldt, wordt het concept rapport u ter vrijgave aangeboden, zie boven. Na uw vrijgave volgt een concept ronde en wordt het rapport in concept vorm aangeboden aan partijen voor inhoudelijk commentaar en vragen. Na verwerking van de vragen en opmerkingen wordt het rapport in definitieve vorm naar partijen gestuurd.

Wat gebeurt er na het onderzoek in het kader van keuringen, aangevraagd door de medisch adviseur van een verzekeraar of een verzekeringsarts van het UWV of bedrijfsartsen?

Na onderzoek door de medisch deskundige wordt een verslag opgesteld. U hebt (meestal) inzage- en correctierecht op feitelijke onjuistheden (zie boven). Eventuele opmerkingen worden bijgevoegd als bijlage.

Bij onderzoek in het kader van een lopende arbeids-, of verzekeringsovereenkomst en sociale verzekeringen (lopende uitkeringen) geldt meestal geen blokkeringsrecht.

Wat gebeurt er na het onderzoek in bestuursrechtelijke zaken?

Er geldt een leidraad voor deskundigen in bestuursrechtelijke zaken waaraan Expertise Centrum Medilibra zich dient te houden. Hierin is vermeld dat u het rapport ter correctie krijgt aangeboden. Na verwerking van uw eventuele correctieverzoeken, zorgt de rechtbank voor verdere verspreiding van het rapport aan partijen. Bij onderzoeken in het kader van sociale verzekeringen is het blokkeringsrecht meestal opgeheven (geldt niet).

Wat gebeurt er na het onderzoek in civielrechtelijke zaken?

Er geldt een leidraad voor deskundigen in civielrechtelijke zaken waaraan Expertise Centrum Medilibra zich dient te houden. De rechtbank schrijft de procedure voor, of blokkeringsrecht van toepassing is en hoe het rapport verspreid dient te worden. Dit kan zijn direct aan partijen, of via de rechtbank.

Let op! Nogmaals, in alle gevallen, laat u goed voorlichten over uw rechten.

Waar kan ik terecht voor vragen over het medisch onderzoek of het verslag?

Bij voorkeur ontvangen wij uw vragen per e-mail: [email protected] Wij geven zo snel mogelijk een reactie. Ook wanneer u vragen wilt stellen aan de medisch specialist (deskundige), verzoeken wij u deze aan onze coördinator te sturen. Onze coördinatoren zorgen er voor dat uw vragen worden beantwoord door de medisch specialist. Wilt u uw vraag niet per e-mail stellen, dan kunt u ons altijd bellen op 088-0062850.

Hoe gaat Expertise Centrum MediLibra om met mijn medische gegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met alle persoonsgegevens en medische gegevens. Lees meer hierover in ons privacybeleid.

Disclaimer

Het bovenstaande is een poging u te informeren over uw rechten en de geldende procedures. U kunt er geen rechten aan ontlenen en Expertise Centrum Medilibra aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van het bovenstaande.