Uw feedback

Suggesties en opmerkingen

Uw suggesties en opmerkingen gebruiken wij om onze dienstverlening doorlopend te verbeteren.

Wilt u een suggestie of op- of aanmerking met ons delen? Dit kan op twee manieren:

• Door de client-tevredenheidsenquête in te vullen die u binnen een week na het onderzoek van ons per e-mail ontvangt.
• Door ons een bericht te sturen via expertises@medilibra.nl