Verzekeringsgeneeskunde

U bent naar onze verzekeringsarts verwezen voor een verzekeringsgeneeskundige expertise (onderzoek). Hieronder staat omschreven wat het specialisme inhoudt.

Bij een verzekeringsgeneeskundige expertise gaat de verzekeringsarts in op:

  • objectivering van klachten
  • beperkingen
  • het bepalen van de belastbaarheid.

De verzekeringsgeneeskundige van Expertise Centrum Medilibra verzorgt verschillende onderzoeken, onder andere voor rechtbanken:

  • ondersteuning van partijen bij bezwaar-en beroepsprocedures op het gebied van de sociale verzekeringswetgeving en particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
  • onderzoek t.b.v. complexe verzuimproblematiek
  • verzekeringsgeneeskundig expertiseonderzoek
  • second opinion-onderzoek in het kader van de Arbowetgeving

 

De uitslag van het onderzoek

De resultaten van het onderzoek door de verzekeringsarts moeten worden uitgewerkt. De uitslag wordt schriftelijk gerapporteerd aan de verwijzer. Dit is de medisch adviseur of rechtbank die het onderzoek heeft aangevraagd (tenzij anders is afgesproken).

In het rapport staat de samenvatting van het gesprek, de uitslag van de onderzoeken, de conclusie en de beantwoording van de medische vragen die de verwijzer vooraf aan ons stelt. Uw verwijzer informeert u over de uitslag van het onderzoek.

 

Maak kennis met onze verzekeringsartsen.