Onderzoeken

Onze werkwijze

In opdracht van verzekeringsartsen, medisch adviseurs, rechtbanken en advocaten voert Expertise Centrum Medilibra medische onderzoeken uit. Aan ons centrum is een team van ruim veertig medisch specialisten verbonden. Zij zijn allen onafhankelijk en bekend met de meer complexe vraagstukken die voortkomen uit de letselschade- en arbeidsongeschiktheidszaken.

 

Vooroverleg

Wilt u overleg? Voorafgaand aan een aanvraag is overleg met onze medisch adviseur of medisch specialist altijd mogelijk en vaak zelfs gewenst.

 

Begeleiding van A tot Z

Expertise Centrum Medilibra zorgt dat het complete traject – van aanmelding voor een onderzoek tot het medisch verslag – soepel verloopt. Een prettige behandeling voor de cliënt is daarbij ons uitgangspunt!

 

Direct een afspraak

Na ontvangst van een aanvraag voor een medische expertise, belt het secretariaat binnen een dag uw cliënt voor een afspraak. Wij leggen het doel van het onderzoek helder uit en bevestigen de afspraak vervolgens per mail of post. De cliënt wordt uitgenodigd een instemmingsformulier te tekenen. Hiermee wordt, zo nodig, medische informatie opgevraagd bij eerdere behandelaren.

De informatie die ons wordt toegestuurd komt alleen in handen van de medisch specialist die het onderzoek doet. De arts heeft een geheimhoudingsplicht en zal de uitkomsten alleen overleggen met de verwijzer.

 

Het medisch onderzoek

De cliënt wordt door de medisch specialist uitgebreid onderzocht op een van onze locaties in Amsterdam, Schiedam of Maastricht. Het onderzoek duurt ongeveer een uur.

Soms is aanvullend onderzoek nodig zoals MRI, röntgen of bloedafname. Wij plannen dit onderzoek bij voorkeur in op dezelfde dag en op dezelfde locatie.

 

Medisch verslag

Op basis van het onderzoek stelt de specialist een medisch verslag op met daarin een heldere diagnose en antwoorden op de specifieke vragen. Ook geeft de arts, als dat gevraagd wordt, in het uiteindelijke rapport een behandeladvies en doet hij uitspraken over de beperkingen en de prognose.

Expertise Centrum Medilibra stuurt het medisch verslag naar de aanvrager. Hij of zij zal de uitkomst met de cliënt bespreken.