Psychiatrie + Neuropsychologie (P2)

Dit combinatieonderzoek bestaat uit een psychiatrisch onderzoek en een neuropsychologisch onderzoek.

 

Psychiatrisch onderzoek

Het psychiatrisch onderzoek bestaat uit een gespreksonderzoek met een psychiater. Het doel is om op basis van dit onderzoek te bepalen of er sprake is van een psychische afwijking, bijvoorbeeld een depressie, of angststoornis.

 

Neuropsychologisch onderzoek

Het tweede gedeelte van het onderzoek bestaat uit de afname van vragenlijsten, gecombineerd met een gespreksonderzoek. De testen worden uitgevoerd door een neuropsycholoog en een testassistent. Zij kijken naar aspecten zoals intelligentie en persoonlijkheidsstructuur. Daarnaast onderzoeken zij de cognitieve functies, zoals geheugen, aandacht en inzet. Het neuropsychologisch onderzoek duurt maximaal vijf uur. In overleg met u plannen wij dit aansluitend op het psychiatrisch onderzoek, of op een andere dag.

 

De onderzoeksresultaten van het combinatieonderzoek

Het verslag sturen wij naar de bedrijfsarts of verzekeringsarts. U heeft inzagerecht en correctierecht op de feitelijke gegevens. In sommige gevallen heeft u blokkeringsrecht:

  • bij aanstellingskeuringen, zoals een keuring bij het aangaan van een verzekering of arbeidscontract
  • bij onderzoeken voor een lopende verbintenis, zoals arbeid of een bestaande arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Bij een sociale uitkering heeft u meestal geen blokkeringsrecht. U kunt dit altijd navragen bij uw contactpersoon van het UWV.