Neuropsychologie

Neuropsychologisch onderzoek

U bent doorverwezen voor een neuropsychologisch onderzoek bij de klinisch neuropsycholoog. Hieronder staat kort omschreven wat een neuropsychologisch onderzoek inhoudt.

Neuropsychologie is het vakgebied dat de relatie bestudeert tussen gedrag en de werking van de hersenen. De neuropsycholoog stelt door middel van neuropsychologisch onderzoek vast welke gevolgen een hersenbeschadiging heeft voor het dagelijks leven.

 

Het neuropsychologisch onderzoek wordt verricht in Amsterdam.

Wat doet de neuropsycholoog

Een neuropsycholoog voert neuropsychologisch onderzoek uit en geeft informatie en advies over de aard van eventueel gestoorde functies. Deze kunnen ontstaan na bijvoorbeeld een ongeluk met hersenletsel, een herseninfarct of bij dementie. De neuropsycholoog adviseert hoe het beste met de beperkingen kan worden omgegaan.

De neuropsychologen zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie.

Tweedelig onderzoek

Een neuropsychologisch onderzoek bestaat uit een gesprek, het afnemen van vragenlijsten en het maken van verscheidene testen. In het eerste deel voert de neuropsycholoog samen met de test-assistent een gesprek met betrokkene. In het tweede deel neemt de testassistente verschillende testen af, waarvan de uitkomsten besproken worden met de neuropsycholoog. De testen zijn gericht op de cognitieve functie, zoals het geheugen. Ook wordt gekeken naar aandacht en inzet.

 

Duur van het neuropsychologisch onderzoek

Het vraaggesprek en het afnemen van de testen duurt gemiddeld drie uur. Dit kan uitlopen tot maximaal vijf uur. Tijdens het onderzoek is er uiteraard voldoende pauze. Neemt u vooral wat eten en drinken mee naar dit onderzoek.

 

De uitslag

De resultaten van het onderzoek wordt door de neuropsycholoog uitgewerkt. De uitslag wordt schriftelijk gerapporteerd aan de verwijzer. Dit is de verzekeringsarts, medisch adviseur of rechtbank die de het onderzoek heeft aangevraagd (tenzij anders is afgesproken).

In het rapport staat de samenvatting van het gesprek, de uitslag van de onderzoeken, de conclusie en de beantwoording van de vragen die de verwijzend arts vooraf aan ons stelt. Uw verwijzend arts (verzekeringsarts, medisch adviseur) informeert u over de uitslag van het neuropsychologisch onderzoek.

Maak kennis met de klinisch neuropsychologen