Vaatchirurgie

Uw verzekeringsarts, medisch adviseur, advocaat of rechtbank heeft u voor een medische expertise (onderzoek) verwezen naar onze vaatchirurg. Hieronder vindt u kort omschreven wat het specialisme vaatchirurgie en het onderzoek bij Expertise Centrum Medilibra inhoudt.

 

Het specialisme vaatchirurgie

Vaatchirurgie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met aandoeningen aan de bloedvaten in de hals, de borstkas, de buik en de benen.

Denk daarbij aan:

  • Verwijding van de slagader in de borstkas en de buikslagader
  • Vernauwing van de halsslagaders
  • Maar ook: nierziekten waarvoor dialyse of een niertransplantie nodig is

expertise vaatchirurgie op verwijzing van medisch adviseur of verzekeringsarts

Een medische expertise vaatchirurgie

Een medische expertise vaatchirurgie duurt ongeveer een uur. Het onderzoek bestaat uit een gesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek gaat de vaatchirurg in op de klachten en de voorgeschiedenis. Vervolgens onderzoekt de vaatchirurg de aandoening.

Soms is aanvullend onderzoek nodig, zoals laboratorium onderzoek of specifieke onderzoeken. De vaatchirurg bespreekt met u welke onderzoeken eventueel nog meer gedaan moeten worden om tot een beantwoording van de medische vraagstelling te komen.

Is van tevoren bekend welke onderzoeken uitgevoerd moeten worden, dan proberen wij dit op één dag in te plannen, zodat u zo min mogelijk tijd kwijt bent. Dit is niet altijd mogelijk. Soms blijkt op basis van het onderzoek door de vaatchirurg pas welk aanvullend onderzoek nodig is. Uiteraard doen wij, in overleg met u, ons uiterste best dit zo efficiënt mogelijk te plannen.

Alle vaatchirurgen zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie.

 

De uitslag van de medische expertise vaatchirurgie

De resultaten van de medische expertise vaatchirurgie worden uitgewerkt. In het rapport staat de samenvatting van het gesprek, de uitslag van de onderzoeken, de conclusie en de beantwoording van de medische vragen die de verwijzend arts vooraf aan ons stelt.

Uw verwijzend arts (verzekeringsarts of medisch adviseur) informeert u over de uitslag van de expertise vaatchirurgie.

Maak kennis met de vaatchirurgen