Verzekeringsgeneeskunde

Uw verzekeringsarts, medisch adviseur, advocaat of rechtbank heeft u voor een medische expertise (onderzoek) verwezen naar onze traumachirurg / traumatoloog. Hieronder vindt u kort omschreven wat het specialisme traumachirurgie en het onderzoek bij Expertise Centrum Medilibra inhoudt.

 

Het specialisme traumachirurgie

Traumachirurgie / traumatologie is een medisch specialisme. Het is onderdeel van de algemene chirurgie en richt zich op opvang en behandeling van mensen die gewond zijn geraakt bij een ongeval. Traumachirurgie wordt ook wel ongevalchirurgie genoemd.

De traumachirurgen zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie.

 

Een medische expertise traumachirurgie

Een medische expertise traumachirurgie bij Expertise Centrum MediLibra duurt ongeveer 1 uur. Het onderzoek bestaat uit een gesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek gaat de traumachirurg in op de klachten en de voorgeschiedenis. Vervolgens onderzoekt de traumachirurg de aandoening.

Soms is aanvullend onderzoek nodig, zoals een röntgenfoto of mri. De traumachirurg bespreekt met u welke onderzoeken eventueel nog meer gedaan moeten worden om tot een beantwoording van de medische vraagstelling te komen.

Is van tevoren bekend welke onderzoeken uitgevoerd moeten worden, dan proberen wij dit op één dag in te plannen, zodat u zo min mogelijk tijd kwijt bent. Dit is niet altijd mogelijk. Soms blijkt op basis van het onderzoek door de traumachirurg pas welk aanvullend onderzoek nodig is. Uiteraard doen wij, in overleg met u, ons uiterste best dit zo efficiënt mogelijk te plannen.

 

De uitslag van de expertise traumachirurgie

De resultaten van de expertise traumachirurgie worden uitgewerkt. De uitslag wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk gerapporteerd aan de verwijzer. Dit is de verzekeringsarts, de medisch adviseur, de advocaat of de rechtbank die het onderzoek heeft aangevraagd (tenzij anders is afgesproken). Als wij, met uw toestemming, bij andere behandelaren informatie moeten opvragen, kan dit langer duren. In het rapport staat de samenvatting van het gesprek, de uitslag van de onderzoeken, de conclusie en de beantwoording van de medische vragen die de verwijzer vooraf aan ons stelt.

De betrokken verzekeringsarts of medisch adviseur informeert u over de uitslag van de expertise traumachirurgie.

Maak kennis met onze traumachirurg.