Revalidatiegeneeskunde

Uw verzekeringsarts, medisch adviseur, advocaat of rechtbank heeft u voor een medische expertise (onderzoek) verwezen naar onze revalidatiearts. Hieronder vindt u kort omschreven wat het specialisme revalidatiegeneeskunde en het onderzoek bij Expertise Centrum Medilibra inhoudt.

expertise revalidatiegeneeskunde op verwijzing van rechtbank, advocaat, medisch adviseur en verzekeringsarts

Het specialisme revalidatiegeneeskunde

De revalidatiearts houdt zich bezig met het verbeteren van het functioneren van mensen met een tijdelijke of chronische aandoening van het bewegingsapparaat. Soms in combinatie met hersenletsel. Het doel is om mensen weer een plaats in de maatschappij te laten innemen.

De revalidatiearts behandelt de gevolgen van aangeboren afwijkingen, ongevallen, bijzondere ziektebeelden en operatief ingrijpen. Deze gevolgen komen vooral tot uiting in het motorisch handelen.

 

Een medische expertise revalidatiegeneeskunde

Een medische expertise revalidatiegeneeskunde bij onze revalidatiearts duurt gemiddeld een uur. Het onderzoek bestaat uit een gesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek gaat de revalidatiearts in op de klachten en de voorgeschiedenis. De revalidatiearts bespreekt met u welke aanvullende onderzoeken (zoals röntgen of MRI) eventueel gedaan moeten worden om tot een beantwoording van de medische vraagstelling te komen. Aanvullend onderzoek plannen wij bij voorkeur in op dezelfde dag als het onderzoek. In verband met mogelijk lichamelijk onderzoek: wij adviseren u makkelijk zittende kleding aan te trekken, zoals een joggingbroek.

Onze revalidatieartsen zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen.

 

De uitslag van de medische expertise revalidatiegeneeskunde

De resultaten van van de medische expertise revalidatiegeneeskunde wordt door de revalidatiearts uitgewerkt. In het rapport staat de samenvatting van het gesprek, de uitslag van de onderzoeken, de conclusie en de beantwoording van de medische vragen die de verwijzend arts vooraf aan ons stelt.

Uw verwijzend arts (verzekeringsarts, medisch adviseur) informeert u over de uitslag van de expertise revalidatiegeneeskunde.

Maak kennis met onze revalidatieartsen