Psychiatrie

Uw verzekeringsarts, medisch adviseur, advocaat of rechtbank heeft u voor een medische expertise (onderzoek) verwezen naar onze psychiater. Hieronder vindt u kort omschreven wat het specialisme psychiatrie en het onderzoek bij Expertise Centrum Medilibra inhoudt.

De expertise psychiatrie bestaat uit een gespreksonderzoek bij een psychiater. Het doel is om op basis van dit onderzoek te bepalen of er sprake is van een psychische afwijking, bijvoorbeeld een depressie of angststoornis.

Medische expertise psychiatrie op verwijzing van verzekeringsarts, medisch adviseur, advocaat of rechtbank.

Het specialisme psychiatrie

Bij een psychiatrische expertise vraagt de psychiater naar uw klachten. Somberheid, verwardheid, angst, overmatige achterdocht, zijn klachten die het gevolg kunnen zijn van psychiatrische aandoeningen. Voorbeelden van psychische aandoeningen zijn schizofrenie, depressie, manisch depressieve stoornis, paniekstoornis of een fobie.

Door dergelijke aandoeningen is het mogelijk dat u niet meer goed functioneert. Het kan lastig zijn om u aan te passen aan de eisen die door uw omgeving worden gesteld. Het is daarom van belang om te achterhalen waar de klachten vandaan komen.

Alle psychiaters zijn aangesloten bij de Nederlandse vereniging voor psychiatrie.

 

Duur van de expertise

De expertise psychiatrie duurt gemiddeld een uur.

 

De uitslag van de medische expertise psychiatrie

De resultaten van de medische expertise psychiatrie wordt door de psychiater uitgewerkt. De uitslag wordt schriftelijk gerapporteerd aan de verwijzer. Dit is de verzekeringsarts, de medisch adviseur of de rechtbank die het onderzoek heeft aangevraagd (tenzij anders is afgesproken).

In het rapport staat de samenvatting van het gesprek, de uitslag van de onderzoeken, de conclusie en de beantwoording van de medische vragen die de verwijzend arts vooraf aan ons stelt. Uw verwijzend arts (verzekeringsarts, medisch adviseur) informeert u over de uitslag van de expertise psychiatrie.

Maak kennis met onze psychiaters