Plastische chirurgie

Uw verzekeringsarts, medisch adviseur of advocaat heeft u voor medische expertise plastische chirurgie naar ons centrum verwezen. Hieronder vindt u kort omschreven wat het specialisme plastische chirurgie en het onderzoek bij Expertise Centrum MediLibra inhoudt.

 

Het specialisme plastische chirurgie

Het specialisme plastische chirurgie houdt zich bezig met het herstel van vorm en functie. Het herstel is nodig omdat de vorm en/of de functie van een lichaamsdeel verstoord is, mogelijk door een aangeboren afwijking, een ongeval of een infectie of een operatie.

Een voorbeeld van het laatste is de reconstructie van een borst die in verband met borstkanker is geamputeerd. Een heel belangrijk onderdeel van de plastische chirurgie is de handchirurgie. Cosmetische chirurgie waarschijnlijk het bekendste onderdeel van de plastische chirurgie.

expertise plastische chirurgie op verwijzing van medisch adviseur en verzekeringsarts

Een medische expertise plastische chirurgie

Een medische expertise plastische chirurgie duurt gemiddeld een uur. Het bestaat uit een gesprek met de plastisch chirurg en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek gaat de plastisch chirurg in op de klachten en de voorgeschiedenis. De plastisch chirurg bespreekt met u welke aanvullende onderzoeken (zoals röntgen of MRI) eventueel gedaan moeten worden om tot een beantwoording van de medische vraagstelling te komen. Aanvullend onderzoek plannen wij bij voorkeur in op dezelfde dag als het onderzoek.

Onze plastische chirurgen zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie

De uitslag de medische expertise plastische chirugie

De resultaten van de expertise plastische chirurgie moeten worden uitgewerkt. De uitslag wordt schriftelijk gerapporteerd aan de verwijzer. Dit is de verzekeringsarts, de medisch adviseur of de rechtbank die het onderzoek heeft aangevraagd (tenzij anders is afgesproken).

In het rapport staat de samenvatting van het gesprek, de uitslag van de onderzoeken, de conclusie en de beantwoording van de medische vragen die de verwijzend arts vooraf aan ons stelt. Uw verwijzend arts (verzekeringsarts, medisch adviseur) informeert u over de uitslag van de medische expertise plastische chirurgie.

Maak kennis met onze plastisch chirurg.