Neurologie

U bent verwezen voor een medische expertise neurologie (medisch onderzoek). Hieronder staat kort omschreven wat het specialisme neurologie en het onderzoek bij Expertise Centrum MediLibra inhoudt.

 

Medische expertise neurologie op verwijzing van verzekeringsarts of medisch adviseurHet specialisme neurologie

Neurologie is een specialisme waarin wordt gekeken naar de hersenen, de perifere zenuwen, het ruggenmerg en de spieren van een mens. Mensen die een doorverwijzing krijgen naar een neuroloog hebben vaak last van hoofdpijn, krachtverlies van een ledemaat of zien dubbel. Een neuroloog richt zich bijvoorbeeld op: epilepsie, dementie, spierziekten, hersentumoren, zware hersenschuddingen en beroertes.

 

Een medische expertise neurologie

Een expertise neurologie duurt gemiddeld een uur. De medisch specialist kijkt altijd naar de medische informatie (onderzoeken, behandelingen) uit het verleden. Heeft u zelf foto’s of uitslagen dan verzoeken wij u die mee te nemen naar de expertise.

Bij een expertise neurologie luistert de medisch specialist naar de omschrijving van uw klachten en stelt vragen om meer duidelijk te krijgen wat er aan de aan kan zijn. De neuroloog verricht vervolgens lichamelijk onderzoek, waarbij hij de meeste functies van de hersenen en zenuwen test.

Indien nodig vraagt de specialist een CT scan, EEG, een EMG of een MRI aan, om zo tot een goede diagnose te  komen.

  • CT ComputerTomogram: scan met röntgenstraling van bijvoorbeeld de hersenen
  • EEG Electro-EncefaloGram: registratie van de elektrische activiteit in de hersenen
  • EMG ElectroMyoGram: spier/zenuwonderzoek
  • MRI Magnetic Resonance Imaging: scan met magnetische velden van bijvoorbeeld hersenen of ruggenmerg

Alle neurologen zijn aangesloten bij de Nederlandse vereniging voor Neurologie.

 

De uitslag van de medische expertise neurologie

De resultaten van de medische expertise neurologie moeten worden uitgewerkt. De uitslag wordt schriftelijk gerapporteerd aan de verwijzer. Dit is de verzekeringsarts, de medisch adviseur of de rechtbank die het onderzoek heeft aangevraagd (tenzij anders is afgesproken).

In het rapport staat de samenvatting van het gesprek, de uitslag van de onderzoeken, de conclusie en de beantwoording van de medische vragen die de verwijzend arts vooraf aan ons stelt. Uw verwijzend arts (verzekeringsarts, medisch adviseur) informeert u over de uitslag van de expertise neurologie.

Maak kennis met de neurologen