Neurochirurgie

Uw verzekeringsarts, medisch adviseur, advocaat of rechtbank heeft u voor een medische expertise neurochirurgie verwezen naar onze neurochirurg. Hieronder vindt u kort omschreven wat het specialisme neurochirurgie en het onderzoek bij Expertise Centrum MediLibra inhoudt.

 

Het specialisme neurochirurgie

Neurochirurgie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met ingrepen van het zenuwstelsel, zoals zenuwen, ruggenmerg en hersenen. En met de wervelkolom, waaronder rug en nek. De neurochirurg richt zich bijvoorbeeld op:

  • Hersenletsels na bijvoorbeeld ongevallen
  • Hersentumoren
  • Hersenbloedingen
  • Hernia’s ter hoogte van de nek en de rug
  • Zenuwoperaties

 

Een medische expertise neurochirurgie

Een medische expertise neurochirurgie bij Expertise Centrum MediLibra duurt ongeveer een uur. Het bestaat uit een gesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek gaat de neurochirurg in op de klachten en de voorgeschiedenis. Soms is aanvullend beeldvormend onderzoek nodig, zoals een MRI, echografie, of onderzoek gericht op een specifieke aandoening. De neurochirurg bespreekt met u welke onderzoeken eventueel gedaan moeten worden om tot een beantwoording van de medische vraagstelling te komen.

Is van tevoren bekend welke onderzoeken uitgevoerd moeten worden, dan proberen wij dit op één dag in te plannen, zodat u zo min mogelijk tijd kwijt bent. Dit is niet altijd mogelijk. Soms blijkt op basis van het onderzoek door de neurochirurg pas welk aanvullend onderzoek nodig is. Uiteraard doen wij, in overleg met u, ons uiterste best dit zo efficiënt mogelijk te plannen.

De neurochirurg is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie.

 

De uitslag van de medische expertise neurochirurgie

De resultaten van het neurochirurgisch onderzoek moeten worden uitgewerkt. De uitslag wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk gerapporteerd aan de verwijzer. Dit is de verzekeringsarts, de medisch adviseur, de advocaat of de rechtbank die het onderzoek heeft aangevraagd (tenzij anders is afgesproken). Als wij, met uw toestemming, bij andere behandelaren informatie moeten opvragen, kan dit langer duren. In het rapport staat de samenvatting van het gesprek, de uitslag van de onderzoeken, de conclusie en de beantwoording van de medische vragen die de verwijzer vooraf aan ons stelt.

De betrokken verzekeringsarts of medisch adviseur informeert u over de uitslag van de medische expertise neurochirurgie.

Maak kennis met onze neurochirurg.