Longgeneeskunde

U bent naar een longarts verwezen voor een medische expertise longgeneeskunde (onderzoek). Hieronder vindt u kort omschreven wat het specialisme longgeneeskunde en het onderzoek bij Expertise Centrum Medilibra inhoudt.

 

Het specialisme longgeneeskunde

Longgeneeskunde is het specialisme dat zich bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van longziekten. De meest bekende en voorkomende longziekten zijn:

  • Astma
  • COPD (chronische bronchitis en longemfyseem)
  • Longfibrose
  • Taaislijmziekte
  • Tuberculose
  • Longkanker

medische expertise longgeneeskunde op verwijzing van medisch adviseur en verzekeringsarts

Een medische expertise longgeneeskunde

Een medische expertise longgeneeskunde bij Expertise Centrum Medilibra duurt één tot twee uur. Het bestaat uit een gesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek gaat de longarts in op de klachten en de voorgeschiedenis. Het lichamelijk onderzoek beslaat in de meeste gevallen, naast een onderzoek door de specialist, een fietstest, een spirometrie onderzoek en/of een laboratoriumonderzoek. De longarts bespreekt met u welke onderzoeken eventueel gedaan moeten worden om tot een beantwoording van de medische vraagstelling te komen.

Is van tevoren bekend welke onderzoeken uitgevoerd moeten worden, dan proberen wij dit op één dag te plannen, zodat u zo min mogelijk tijd kwijt bent. Dit is niet altijd mogelijk. Soms blijkt op basis van het onderzoek door de longarts pas welk aanvullend onderzoek nodig is. Uiteraard doen wij, in overleg met u, ons uiterste best dit zo efficiënt mogelijk te plannen.

Alle longartsen zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten.

 

De uitslag van de medische expertise longgeneeskunde

De resultaten van de expertise wordt door de longarts uitgewerkt. De uitslag wordt schriftelijk gerapporteerd aan de verwijzer. Dit is de verzekeringsarts of de medisch adviseur die het onderzoek heeft aangevraagd (tenzij anders is afgesproken).

In het rapport staat de samenvatting van het gesprek, de uitslag van de onderzoeken, de conclusie en de beantwoording van de medische vragen die de verwijzend arts vooraf aan ons stelt. Uw verwijzend arts (verzekeringsarts, medisch adviseur) informeert u over de uitslag van het onderzoek.

Maak kennis met de longarts.