Gynaecologie

De verzekeringsarts, medisch adviseur, advocaat of rechtbank heeft u voor een medische expertise (onderzoek) verwezen naar onze gynaecoloog. Hieronder vindt u kort omschreven wat het specialisme gynaecologie en het onderzoek bij Expertise Centrum Medilibra inhoudt.

 

Het specialisme gynaecologie

Het specialisme gynaecologie richt zich op vrouwenziekten in al haar levensfasen. De gynaecoloog houdt zich onder meer bezig met afwijkingen en ziekten van de vrouwelijke geslachtsorganen:

  • Infecties en ontstekingen
  • Kanker
  • Incontinentie
  • Hormonale problemen met of zonder menstruatiecyclus afwijkingen
  • Seksuele problemen
  • Zwangerschap en bevalling
  • Vruchtbaarheidsproblemen

medische expertise gynaecologie op aanvraag van rechtbank, verzekeringsarts of advocaat

Een medische expertise gynaecologie

Een medische expertise gynaecologie bij Expertise Centrum Medilibra duurt een uur tot anderhalf uur. Het bestaat uit een gesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek gaat de gynaecoloog in op de klachten en de voorgeschiedenis. Het lichamelijk onderzoek beslaat een inspectie van de aandoening door de specialist. Soms is aanvullend onderzoek nodig, zoals laboratoriumonderzoek, echografisch of andere onderzoeken. De gynaecoloog bespreekt met u welke onderzoeken eventueel nog meer gedaan moeten worden om tot een beantwoording van de vraagstelling te komen.

In verband met mogelijk lichamelijk onderzoek: wij adviseren u makkelijk zittende kleding aan te trekken, zoals een joggingbroek.

Is van tevoren bekend welke onderzoeken uitgevoerd moeten worden, dan proberen wij dit op één dag in te plannen, zodat u zo min mogelijk tijd kwijt bent. Dit is niet altijd mogelijk. Soms blijkt op basis van het onderzoek door de gynaecoloog pas welk aanvullend onderzoek nodig is. Uiteraard doen wij, in overleg met u, ons uiterste best dit zo efficiënt mogelijk te plannen.

Alle gynaecologen zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie.

 

De uitslag van de medische expertise gynaecologie

De resultaten van het onderzoek door de gynaecoloog moeten worden uitgewerkt. In het rapport staat de samenvatting van het gesprek, de uitslag van de onderzoeken, de conclusie en de beantwoording van de medische vragen die de verwijzend arts vooraf aan ons stelt.

In het rapport staat de samenvatting van het gesprek, de uitslag van de onderzoeken, de conclusie en de beantwoording van de medische vragen die de verwijzend arts vooraf aan ons stelt. Uw verwijzend arts (verzekeringsarts, medisch adviseur) informeert u over de uitslag van de medische expertise gynaecologie.

Maak kennis met de gynaecologen