J.T.M. van der Meer

Werkervaring

 • Mariastichting in Haarlem
 • Leids Universitair Medisch Centrum
 • Amsterdam UMC

Aandachtsgebieden

 • algemene interne geneeskunde met focus op infectieziekten in het bijzonder:
 • endocarditis
 • S. aureus infecties
 • HIV
 • hepatitis C
Internist Van der Meer verricht medische expertises op verwijzing van medisch adviseur, rechtbank, verzekeringsarts en advocaat
 • Naam : Dr. J.T.M. van der Meer
 • Functie : internist-infectioloog
 • BIG no : 29024264801

Internist Van der Meer is tevens volledig geregistreerd als epidemioloog. De opleiding hiervoor volgde hij deels in de Verenigde Staten. Nadat hij het aandachtsgebied infectieziekten afrondde in Leiden heeft hij van 1992 t/m 2017 gewerkt in het AMC als internist-infectioloog met bijzondere belangstelling voor HIV, hepatitis C, infectieuze endocarditis en S. aureus infecties.

Hij was o.a. langdurig voorzitter van de antibioticacommissie in het AMC en voorzitter van de werkgroep endocarditis profylaxe van de Nederlandse Hartstichting. Hij was nauw betrokken bij de opstelling van richtlijnen voor meningitis, endocarditis, HIV-HCV co-infectie en S. aureus bacteriëmie. Zijn bijzondere kennis van infectieuze endocarditis leidde tot de oprichting van een speciale werkgroep in het AMC waar hij nu nog een promovendus begeleidt.

Van der Meer heeft meer dan 100 publicaties in de internationale medische literatuur op zijn naam staan en enkele hoofdstukken in leerboeken over infectieziekten. Naast de expertise op het gebied van infectieziekten heeft Van der Meer zich altijd voor de hele breedte van de inwendige geneeskunde geïnteresseerd. Gedurende zijn gehele loopbaan heeft hij studenten, co-assistenten en assistenten in opleiding tot internist begeleid en achterwachtdiensten verricht.