Revalidatiegeneeskunde

U bent doorverwezen voor een onderzoek door de revalidatiearts. Hieronder staat kort omschreven wat revalidatiegeneeskunde inhoudt.

 

Wat doet een revalidatiearts

Revalidatiegeneeskunde houdt zich bezig met het verbeteren van het functioneren van mensen met een tijdelijke of chronische aandoening van het bewegingsapparaat. Soms in combinatie met hersenletsel. Het doel is om mensen weer een plaats in de maatschappij te laten innemen.

De revalidatiearts behandelt de gevolgen van aangeboren afwijkingen, ongevallen, bijzondere ziektebeelden en operatief ingrijpen. Deze gevolgen komen vooral tot uiting in het motorisch handelen.

 

Duur van het onderzoek

Het onderzoek bij onze verzekeringsarts duurt gemiddeld een uur.  Het bestaat uit een gesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek gaat de revalidatiearts in op de klachten en de voorgeschiedenis. De revalidatiearts bespreekt met u welke aanvullende onderzoeken (zoals röntgen of MRI) eventueel gedaan moeten worden om tot een beantwoording van de medische vraagstelling te komen. Aanvullend onderzoek plannen wij bij voorkeur in op dezelfde dag als het onderzoek.

 

De uitslag van het onderzoek

De resultaten van het onderzoek door de revalidatiearts moeten worden uitgewerkt. De uitslag wordt schriftelijk gerapporteerd aan de verwijzer. Dit is de verzekeringsarts, de medisch adviseur of de rechtbank die het onderzoek heeft aangevraagd (tenzij anders is afgesproken).

In het rapport staat de samenvatting van het gesprek, de uitslag van de onderzoeken, de conclusie en de beantwoording van de medische vragen die de verwijzend arts vooraf aan ons stelt. Uw verwijzend arts (verzekeringsarts, medisch adviseur) informeert u over de uitslag van het onderzoek.

Maak kennis met onze revalidatieartsen