Reumatologie

U bent  naar een reumatoloog verwezen voor medisch onderzoek. Hieronder staat omschreven wat het specialisme reumatologie inhoudt.

 

Reumatologisch onderzoek

Reumatologie houdt zich bezig met de zorg voor patiënten met gewrichtsklachten en/of klachten van het afweersysteem (ook wel immuunsysteem genoemd).

Onder de noemer reuma kunnen meer dan tweehonderd verschillende ziektes worden geplaatst. Het omvat alle ziekten en aandoeningen die pijn en/of misvormingen veroorzaken in het bewegingsapparaat: de gewrichten, de gewrichtskapsels, de spieren, de pezen, de slijmzakjes en het bot.

In grote lijnen zijn de aandoeningen onder te verdelen in vier grote groepen:

  • De ontstekingsreuma’s
  • De artrose of slijtagereuma’s
  • De weke delen reuma’s (de reuma’s buiten de gewrichten)
  • De reuma’s van het skelet

Duur van het onderzoek

Het onderzoek bij onze reumatoloog duurt gemiddeld een uur.  Het bestaat uit een gesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek gaat de reumatoloog in op de klachten en de voorgeschiedenis. De reumatoloog bespreekt met u welke aanvullende onderzoeken eventueel gedaan moeten worden om tot een beantwoording van de medische vraagstelling te komen. Indien nodig laat de reumatoloog röntgenfoto’s of een MRI (Magnetic Resonance Imaging) maken. Hiermee kan een beeld worden gemaakt van het bot, beenmerg, kraakbeen, spieren, pezen en vetweefsel. Röntgenfoto’s en MRI’s plannen wij bij voorkeur in op dezelfde dag als het onderzoek.

 

De uitslag van het onderzoek

De resultaten van het onderzoek door de reumatoloog moeten worden uitgewerkt. De uitslag wordt schriftelijk gerapporteerd aan de verwijzer. Dit is de verzekeringsarts, de medisch adviseur of de rechtbank die het onderzoek heeft aangevraagd (tenzij anders is afgesproken).

In het rapport staat de samenvatting van het gesprek, de uitslag van de onderzoeken, de conclusie en de beantwoording van de medische vragen die de verwijzend arts vooraf aan ons stelt. Uw verwijzend arts (verzekeringsarts, medisch adviseur) informeert u over de uitslag van het onderzoek.