Psychiatrie

Psychiatrische expertise

U bent naar een psychiater verwezen voor een medische expertise (onderzoek). Hieronder staat kort omschreven wat het specialisme psychiatrie inhoudt.

De psychiatrische expertise bestaat uit een gespreksonderzoek bij een psychiater. Het doel is om op basis van dit onderzoek te bepalen of er sprake is van een psychische afwijking, bijvoorbeeld een depressie of angststoornis.

 

Wat doet de psychiater

Bij een psychiatrische expertise vraagt de psychiater naar uw klachten. Somberheid, verwardheid, angst, overmatige achterdocht, zijn klachten die het gevolg kunnen zijn van psychiatrische aandoeningen zoals schizofenie, depressie, manisch depressieve stoornis, paniekstoornis of een fobie.

Door dergelijke aandoeningen is het mogelijk dat u niet meer goed functioneert.  Het kan lastig zijn om u aan te passen aan de eisen die door uw omgeving worden gesteld. Het is daarom van belang om te achterhalen waar de klachten vandaan komen.

 

Duur van het onderzoek

De psychiatrische expertise duurt gemiddeld een uur.

 

De uitslag van het onderzoek

De resultaten van het onderzoek door de psychiater moeten worden uitgewerkt. De uitslag wordt schriftelijk gerapporteerd aan de verwijzer. Dit is de verzekeringsarts, de medisch adviseur of de rechtbank die het onderzoek heeft aangevraagd (tenzij anders is afgesproken).

In het rapport staat de samenvatting van het gesprek, de uitslag van de onderzoeken, de conclusie en de beantwoording van de medische vragen die de verwijzend arts vooraf aan ons stelt. Uw verwijzend arts (verzekeringsarts, medisch adviseur) informeert u over de uitslag van het onderzoek.

 

Maak kennis met onze psychiaters