Orthopedie

Orthopedisch onderzoek

U bent  naar een orthopeed verwezen voor medisch onderzoek. Hieronder staat omschreven wat het specialisme orthopedie inhoudt.

Orthopedie of Orthopedische Chirurgie is een van de oudste onderdelen van de geneeskunde. De orthopedisch chirurg behandelt alle aandoeningen aan het steun- en bewegingsapparaat. Dit zijn de botten, gewrichten, spieren, pezen en banden.

Een orthopeed richt zich op: botbreuken, letsels, slijtages, aangeboren afwijkingen, groeistoornissen, misvormingen, ontstekingen en kanker.

Aan het begin van het onderzoek bespreekt de orthopeed met u uw klachten. Bij sommige mensen zijn deze klachten ontstaan naar aanleiding van een ongeval, bij andere mensen door werkzaamheden die zij hebben verricht.

Vervolgens test de orthopeed uw actieve en passieve beweeglijkheid. Afhankelijk van uw klachten kunnen er weerstandstesten of andere specifieke testen worden gedaan.

 

Aanvullend medisch onderzoek

Indien nodig laat de orthopeed röntgenfoto’s of een MRI (Magnetic Resonance Imaging) maken. Hiermee kan een beeld worden gemaakt van het bot, beenmerg, kraakbeen, spieren, pezen en vetweefsel. Röntgenfoto’s en MRI’s plannen wij bij voorkeur in op dezelfde dag als het onderzoek.

 

Duur van het onderzoek

Het onderzoek bij onze orthopeed duurt gemiddeld een uur. De medisch specialist kijkt altijd naar de medische informatie (onderzoeken, behandelingen) uit het verleden. Heeft u zelf foto’s of uitslagen dan verzoeken wij u die mee te nemen naar de expertise.

 

De uitslag van het onderzoek

De resultaten van het onderzoek door de orthopeed moeten worden uitgewerkt. De uitslag wordt schriftelijk gerapporteerd aan de verwijzer. Dit is de verzekeringsarts, de medisch adviseur of de rechtbank die het onderzoek heeft aangevraagd (tenzij anders is afgesproken).

In het rapport staat de samenvatting van het gesprek, de uitslag van de onderzoeken, de conclusie en de beantwoording van de medische vragen die de verwijzend arts vooraf aan ons stelt. Uw verwijzend arts (verzekeringsarts, medisch adviseur) informeert u over de uitslag van het onderzoek.

 

Maak kennis met de orthopeden