Oogheelkunde

Uw verzekeringsarts, medisch adviseur, advocaat of de rechtbank heeft u voor medisch onderzoek verwezen naar onze oogarts. Hieronder vindt u kort omschreven wat het specialisme oogheelkunde en het onderzoek bij Expertise Centrum Medilibra inhoudt.

 

Het specialisme oogheelkunde

De oogarts houdt zich bezig met ziekten en behandeling aan het oog. Bekende aandoeningen aan het oog zijn bijvoorbeeld:

  • Staar
  • Scheel zien
  • Diabetes-gerelateerde oogaandoeningen

 

Het oogheelkundig onderzoek

Het oogheelkundig onderzoek bij Expertise Centrum Medilibra duurt een uur. Het bestaat uit een gesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek gaat de oogarts in op de klachten en de voorgeschiedenis. Hij onderzoekt uw ogen, meestal uitgevoerd met behulp van speciale apparatuur om oogafwijkingen te kunnen meten. De oogarts bespreekt met u welke onderzoeken eventueel nog meer gedaan moeten worden om tot een beantwoording van de medische vraagstelling te komen. Is van tevoren bekend welke onderzoeken uitgevoerd moeten worden, dan proberen wij dit op één dag in te plannen, zodat u zo min mogelijk tijd kwijt bent. Dit is niet altijd mogelijk. Soms blijkt op basis van het onderzoek door de medisch specialist pas welk aanvullend onderzoek nodig is. Uiteraard doen wij, in overleg met u, ons uiterste best dit zo efficiënt mogelijk te plannen.

 

De uitslag van het oogheelkundig onderzoek

De resultaten van het oogheelkundig onderzoek moeten worden uitgewerkt. De uitslag wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk gerapporteerd aan de verwijzer. Dit is de verzekeringsarts, de medisch adviseur, de advocaat of de rechtbank die het onderzoek heeft aangevraagd (tenzij anders is afgesproken). Als wij, met uw toestemming, bij andere behandelaren informatie moeten opvragen, kan dit langer duren. In het rapport staat de samenvatting van het gesprek, de uitslag van de onderzoeken, de conclusie en de beantwoording van de medische vragen die de verwijzer vooraf aan ons stelt. De betrokken verzekeringsarts of medisch adviseur informeert u over de uitslag van het onderzoek.

Alle oogartsen zijn lid van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. Maak kennis met de oogarts.