Interne geneeskunde

Interne geneeskunde

Door uw verzekeringsarts, medisch adviseur, advocaat of door de rechtbank wordt u voor medisch onderzoek verwezen naar onze internist. Hieronder vindt u kort omschreven wat het specialisme interne geneeskunde en het medisch onderzoek door Expertise Centrum Medilibra inhoudt.

 

Wat doet de internist

De internist houdt zich bezig met inwendige organen. Omdat het vakgebied van de interne geneeskunde zo breed is, heeft de internist zich vaak gespecialiseerd in bepaalde aandoeningen. Zo zijn er die gespecialiseerd zijn in oncologie (kanker). Maar er zijn ook gespecialiseerde internisten in suikerziekte (diabetes), bloedziekten, allergie, ouderen of hormonen.

 

Het onderzoek bij de internist

Het onderzoek interne geneeskunde bij Expertise Centrum Medilibra duurt een uur tot anderhalf uur. Het bestaat uit een gesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek gaat de internist in op de klachten en de voorgeschiedenis. Het lichamelijk onderzoek beslaat in de meeste gevallen een onderzoek op een onderzoekstafel van het gebied dat de klachten veroorzaakt, van uw organen in de buikstreek. De internist zal vaak ook uw longen en hart beluisteren. Soms is aanvullend onderzoek nodig, zoals een echo, een röntgenfoto of een laboratoriumonderzoek. De internist bespreekt met u welke onderzoeken eventueel nog meer gedaan moeten worden om tot een beantwoording van de medische vraagstelling te komen. Is van tevoren bekend welke onderzoeken uitgevoerd moeten worden, dan proberen wij dit op één dag in te plannen, zodat u zo min mogelijk tijd kwijt bent. Dit is niet altijd mogelijk. Soms blijkt op basis van het onderzoek door de internist pas welk aanvullend onderzoek nodig is. Uiteraard doen wij, in overleg met u, ons uiterste best dit zo efficiënt mogelijk te plannen.

 

De uitslag van het  internistisch onderzoek

De resultaten van het onderzoek door de internist moeten worden uitgewerkt. De uitslag wordt schriftelijk gerapporteerd aan de verwijzer. Dit is de verzekeringsarts, de medisch adviseur of de rechtbank die het onderzoek heeft aangevraagd (tenzij anders is afgesproken).

In het rapport staat de samenvatting van het gesprek, de uitslag van de onderzoeken, de conclusie en de beantwoording van de medische vragen die de verwijzend arts vooraf aan ons stelt. Uw verwijzend arts (verzekeringsarts, medisch adviseur) informeert u over de uitslag van het onderzoek.

 

Alle internisten zijn aangesloten bij de Nederlandse Internisten Vereniging.

Maak kennis met onze internisten