U bevindt zich hier:

Informatie voor betrokkene

Wie vraagt een medische expertise aan?

Aanvragers zijn bijvoorbeeld:

 • medisch adviseur van een verzekeringsmaatschappij en/of
 • (medisch adviseur van een) belangenbehartiger
 • verzekeringsarts van een uitvoeringsinstelling (WIA)
 • bedrijfsarts
 • rechtbank

 

Hoe gaat een medische expertise in zijn werk?

 • MediLibra ontvangt van de aanvrager een verzoek tot expertise. Meestal zijn de relevante medische brieven bij dit verzoek aanwezig. Indien nog medische gegevens ontbreken zal MediLibra deze opvragen, nadat door u een medische machtiging is getekend. Denk hierbij bijvoorbeeld aan elders gemaakte röntgenfoto’s of ontbrekende brieven van behandelend artsen.
 • MediLibra neemt contact met u op voor het maken van een afspraak met de expertise arts.
 • Bij de expertise arts zal eerst met u het doel van de expertise worden besproken
 • Daarna volgt een anamnese (uw verhaal over wat er gebeurd is, en wat de gevolgen daarvan zijn) en onderzoek. Eventueel aanvullend onderzoek wordt aangevraagd/verricht (bijvoorbeeld röntgenfoto’s, laboratoriumonderzoek of neuropsychologisch onderzoek)
 • Na de anamnese en het onderzoek en ontvangst van het eventuele aanvullend onderzoek stelt de expertisearts een (concept)rapportage op. In dit rapport wordt uw anamnese vermeld, de onderzoeksbevindingen en tevens worden de meegezonden en/of opgevraagde medische stukken besproken. Een samenvatting van de relevante gegevens wordt gemaakt. Hierna volgt een beschouwing van de specialist, waarin hij/zij alle medische gegevens weegt en dan tot gemotiveerde conclusies komt. Tot slot worden op basis van deze gegevens en overwegingen de gestelde vragen beantwoord.
 • Voor alle rapportages geldt dat u inzage- en correctierecht heeft.
 • Voor sommige rapportages geldt dat u ook blokkeringsrecht heeft.
 • Indien u verzending van het rapport niet blokkeert, wordt het (concept)rapport naar de aanvrager(s) verzonden.
 • Na ontvangst van eventuele opmerkingen op de conceptrapportage worden deze verwerkt in de definitieve rapportage, die vervolgens naar de aanvrager(s) wordt verzonden.

 

 

Medische machtiging:

Als nadere informatie nodig is ontvangt u van MediLibra een brief met het verzoek om een medische machtiging te tekenen. Zonder uw toestemming mag uw behandelend arts namelijk geen informatie verstrekken.

Na ontvangst van de getekende medische machtiging vragen wij de aanvullende gegevens op.

 

Inzagerecht:

Voor het gehele rapport heeft u recht op inzage. Indien geen blokkeringsrecht bestaat, dan kunt u het definitieve rapport altijd opvragen bij de aanvrager van de expertise.

 

Correctierecht:

U heeft het recht om correcties aan te laten brengen in het rapport met betrekking tot feitelijke informatie die onjuist of onvolledig is weergegeven. Denk bijvoorbeeld aan onjuiste namen, adressen, data etc.

De onderzoeksgegevens, beschouwing en conclusies kunnen niet gecorrigeerd worden. Natuurlijk kunt u wel altijd uw mening geven over dit verslag.

 

Blokkeringsrecht:

Bij veel expertises heeft u recht op blokkering van het rapport. Indien er sprake is van blokkeringsrecht dan zullen wij u als eerste het conceptrapport sturen en verzoeken of u wil aangegeven of u al dan niet van het blokkeringsrecht gebruik maakt.

U kunt dan, na lezing van de conceptrapportage, aangeven of u gebruik maakt van uw blokkeringsrecht. Als u het rapport blokkeert zal dat niet naar de aanvrager(s) worden gezonden. De aanvrager(s) kunnen dan aan deze blokkering wel consequenties verbinden.